LGA Casestudy

Tijdens een verkiezingsjaar houdt de stemprocedure de gemoederen bezig, maar niet alleen op landelijk niveau.

Het democratisch proces van Australië speelt zich voor een groot deel buiten de nationale schijnwerpers af, bij instanties zoals de Municipal Association of Victoria (MAV), het equivalent van de Local Government Associations (verenigingen van lokale overheden) in andere staten.

Lumi werkt al vele jaren samen met de MAV en helpt de organisatie haar bijeenkomsten te moderniseren en de stemmingen en vragenronden eenvoudiger en democratischer te maken door ervoor te zorgen dat iedereen evenveel gelegenheid krijgt om te spreken en dat de voorzitter de vergadering gemakkelijker kan leiden.

De MAV houdt twee keer per jaar een vergadering van de staatsraad. Dit zijn complexe evenementen waarbij leden van 79 raden debatteren en stemmen over zo'n vijftig tot honderd moties per keer. Van oudsher werd er gestemd door middel van handopsteken, wat heel veel tijd kostte en niet altijd nauwkeurig was, met name bij gewogen stemmingen waarin sommige raden twee stemmen hadden en andere maar een.

Als de verschillen klein waren, moest er vaak meerdere keren opnieuw worden geteld en zelfs dan stond de betrouwbaarheid van de uitslag vaak nog ter discussie. Vergaderingen duurden de hele dag en soms was er zelfs een tweede dag nodig.

Dankzij de invoering van het verbonden keypadsysteem en de Viewpoint-software van Lumi neemt een stemming bij de MAV tegenwoordig nog maar enkele seconden in beslag. Onze technologie heeft het vertrouwen van de raadsleden in de stemmingsuitslagen enorm vergroot doordat de resultaten nu direct kunnen worden gecontroleerd en zo nodig bevestigd in het geval van kleine verschillen, want de raadsleden kunnen op het scherm zien wie er voor en wie er tegen een bepaalde motie hebben gestemd. Aan de stemmen wordt automatisch het juiste gewicht toegekend, zodat de uitslag die direct op het scherm verschijnt, definitief is.

Onze technologie heeft ook de kwaliteit van het debat voorafgaand aan elke stemming verbeterd, dankzij ons Lumi Studio microfoonwachtrijsysteem. De voorzitter kan nu zien wie er wacht op spreektijd, en de raadsleden kunnen aangeven of ze zich willen uitspreken voor of tegen de motie, zodat de voorzitter beide kanten evenveel spreektijd kan geven. Daarnaast houdt het systeem bij wie er spreekt over elke motie en hoe lang elke spreker aan het woord is, om er zeker van te zijn dat niemand de toegewezen spreektijd van twee minuten overschrijdt.

De technologie en expertise van Lumi kunnen ook uw vergaderingen moderniseren door ze sneller en eenvoudiger te beheren, transparanter en democratischer te maken, met evenveel spreektijd voor alle partijen in het debat, zonder dat iemand eindeloos aan de microfoon blijft. We hebben de vergaderingen van de MAV getransformeerd. Dat kunnen we ook met uw vergadering doen.

Details