Privacybeleid

Laatste update: 24 mei 2018

Inhoud

1.   Inleiding
2.   Wie zijn wij?
3.   Hoe gaan wij met uw privacy om?
4.   Onze bedrijven en websites
5.   Uw toestemming
6.   Uit welke bron en waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?
7.   Onze wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens
8.   Welke gegevens verzamelen wij?
9.   Gegevens delen met derden
10. Veiligheid
11. Internationale gegevensoverdracht
12. Bewaartermijn van uw gegevens
13. Kinderen
14. Uw rechten
15. Onze contactgegevens
16. Klachten
 

1.  Inleiding

Bij Lumi hechten we veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit openbare privacybeleid, of deze privacyverklaring, wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we ze verzamelen en waarom. Wij nemen de veiligheid van uw gegevens uiterst serieus, en in dit beleid wordt uitgelegd wat we doen om uw gegevens te beschermen. Daarnaast wordt in dit beleid uiteengezet welke rechten u volgens ons hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.

[terug naar boven]
 

2.  Wie zijn wij? 

Wij zijn een particuliere, toonaangevende leverancier van software op het gebied van realtime publieksparticipatie en consumenteninzicht voor onderzoeksbureaus, mediabedrijven en merken. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, maar we hebben ook vestigingen in de VS, Europa, Azië, Zuid-Afrika en Australië.

Geting Capital Ltd. is het moederbedrijf van onze organisatie. Onder het kopje 'Onze bedrijven en websites' is een lijst opgenomen met al onze dochterondernemingen, waar u tevens ons vestigingsadres kunt vinden.

Wij zijn niet verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen, maar wij hebben niettemin iemand benoemd die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming en privacy. Dit is ons Head of Information Security (hoofd informatieveiligheid), bij wie u terecht kunt met eventuele vragen of twijfels over uw gegevens via privacy@lumiglobal.com (zie verdere contactgegevens hieronder).

[terug naar boven]

3.  Hoe gaan wij met uw privacy om?

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden voor marketing- of promotiedoeleinden. Wij maken geen misbruik van uw persoonsgegevens en zorgen ervoor dat deze niet in verkeerde handen valt. Wij verzamelen of verwerken uw gegevens uitsluitend voor de doeleinden die wij aangeven.

Als bedrijf leveren wij producten en diensten met betrekking tot mobiele technologie waarmee gegevens verzameld en geanalyseerd kunnen worden om onze klanten ('Cliënten') te helpen een beter beeld te krijgen van een bepaalde groep mensen. Die gegevens zijn voor ons net zo belangrijk als voor u.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens uitsluitend overeenkomstig de instructies van onze Cliënten. Indien deze instructies over het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens in ethisch, moreel en wettelijk opzicht in orde zijn, volgen wij ze op. Wij proberen er tevens voor te zorgen dat eventuele verplichtingen die onze Cliënten u hebben opgelegd met betrekking tot privacy worden uitgevoerd, met inachtneming van toepasselijke wetgeving.

Wij delen uw persoonsgegevens met onze Cliënten, die uw gegevens beheren en deze aan ons hebben verstrekt en/of ons gevraagd hebben gegevens te verzamelen en verwerken door onze technologie en diensten te gebruiken. Zij hebben hun eigen privacybeleid dat van toepassing is op uw gegevens, waarvan u een exemplaar bij hen kunt opvragen.

Technologie, wetgeving of zelfs de manier waarop wij zakendoen kunnen van tijd tot tijd veranderen, evenals uw rechten en verwachtingen. Om aan de gegevensbeschermingsregels te blijven voldoen, zullen we dit privacybeleid dan ook van tijd tot tijd bijwerken. Indien wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hiervan altijd via onze website op de hoogte brengen.

[terug naar boven]

4.  Onze bedrijven en websites

Dit beleid is van toepassing op de volgende bedrijven:
 • Geting Capital Ltd. (ons moederbedrijf)
 • Lumi Holdings Ltd.
 • Lumi AGM UK Ltd.
 • IML US Inc.
 • Lumi Technologies SA (Pty) Ltd.
 • Lumi Technologies Pty Ltd.
 • Lumi Technologies BVBA
 • Lumi Technologies BV
 • Lumi France SAS
 • IML Asia Ltd.
 • Interactive Meetings Singapore Pte Ltd.
Dit beleid is van toepassing op de volgende websites:
 • https://www.lumiglobal.com
 • https://www.lumiglobal.nl
 • https://www.lumiglobal.fr
 • https://help.lumiagm.com
 • https://help.lumiviewpoint.com
 • https://help.lumieventapp.com
 • https://help.lumiprosuite.com
Dit beleid dekt ook eventuele overige persoonsgegevens die verzameld worden via onze volgende online webapplicaties:
 • https://web.lumiagm.com
 • https://lumishow6.lumieventapp.eu/#/
[terug naar boven]
 

5.  Uw toestemming

Wanneer u een van onze applicaties downloadt, een van onze diensten gebruikt of gegevens verstrekt waar u al van op de hoogte bent door het gebruik van onze technologie, wordt u gevraagd aan te geven dat u dit privacybeleid hebt gelezen en hiermee instemt. Uw gebruik van onze website(s) valt ook onder dit privacybeleid. Door het geven van uw toestemming, stemt u in met:

 • Het verzamelen en het gebruik van uw persoonsgegevens door ons en de derden die genoemd worden in dit privacybeleid.
 • De verstrekking van uw persoonsgegevens aan de derden die genoemd worden in dit privacybeleid.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens binnen de VS en naar andere landen buiten de EU.

Zoals hierboven vermeld verkopen wij uw persoonsgegevens echter niet aan derden voor marketingdoeleinden. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens op de hierboven vermelde wijzen worden gebruikt, verzoeken wij u onze producten, diensten en websites niet te gebruiken.

[terug naar boven]

6.  Uit welke bron en waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens uit de volgende bronnen:

 • Wanneer u onze website(s) bezoekt.
 • Wanneer u contact met ons opneemt voor hulp of ondersteuning.
 • Wanneer u een van onze producten of diensten gebruikt (bijv. een enquête invult, een app downloadt, een bericht verstuurt, een elektronische poll beantwoordt, een webapplicatie bezoekt, een bericht liket, etc.). 
Omdat ons bedrijft draait om het helpen van onze Cliënten om een beter beeld te krijgen van groepen mensen en deze beter te bereiken, kan het ook zijn dat wij uw persoonsgegevens van die Cliënten ontvangen die de gegevens hebben geanalyseerd die zij reeds over u hebben of die u hen rechtstreeks hebt verstrekt.

Wij verwerken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
 • U hebt ons benaderd voor hulp (bijv. informatie opgevraagd over onze technologie of om technische ondersteuning verzocht als u de technologie al gebruikt).
 • U hebt toestemming gegeven aan onze Cliënten die onze diensten gebruiken.
 • U bezoekt onze website.
 • Om u de informatie te verstrekken waar u om gevraagd hebt.
 • Om een overeenkomst na te leven die we met u of een entiteit die u vertegenwoordigt zijn aangegaan.
 • Om de veilige werking en beveiliging van onze websites en onderliggende bedrijfsinfrastructuur te garanderen.
 • Om alle communicatie tussen u en ons te beheren. 
[terug naar boven]
 

7.  Onze wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens

Er zijn twee redenen waarom wij uw gegevens verzamelen, verwerken en opslaan:
 1. Indien u een van onze producten of diensten gebruikt (zoals een elektronische keypad of event app op een mobiel apparaat), dan is de wettelijke grondslag voor het bewaren en verwerken van uw gegevens contractueel. Wij gaan ervan uit dat u onze Cliënt (de gegevensverantwoordelijke) toestemming hebt gegeven en verwerken de gegevens om onze verplichtingen na te komen uit een overeenkomst tussen onze Cliënt en ons (waarbij wij als gegevensverwerker optreden).
 2. Indien u op onze website terecht bent gekomen of contact met ons hebt opgenomen om hulp of informatie te ontvangen. Dit kan zijn middels de verstrekking van uw gegevens via ons contactformulier op de website, door een live chatsessie met ons te starten op onze website, of door contact op te nemen met ons supportteam voor technische ondersteuning. Hier is onze wettelijke grondslag om gegevens te verwerken toestemming. Indien u geen toestemming geeft, kunnen wij uw gegevens niet noteren en geen contact met u opnemen, geen live chatsessie met u houden of technische ondersteuning bieden.
[terug naar boven]
 

8.  Welke gegevens verzamelen wij?

Onze producten en diensten verzamelen en analyseren allerlei soorten gegevens. Afhankelijk van de app of technologie die u gebruikt, zijn deze gegevens:

 • Persoonsgegevens die u aan ons of onze Cliënten hebt verstrekt.
 • Locatiegegevens, oftewel gegevens die bij benadering uw geografische locatie en die van uw mobiele apparaat onthullen. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven en tevens akkoord bent gegaan met een melding op uw mobiele apparaat.
 • Gegevens over het type mobiel apparaat dat u hebt.
 • 'Metadata' over de app, oftewel gegevens over de manier waarop uw applicatie wordt gebruikt en hoe deze op uw mobiele apparaat werkt (bijv. welke pagina's in de app u het meest gebruikt, hoe lang het duurt om informatie naar ons te versturen, het gegevensvolume, etc.). Metadata omvat geen persoonsgegevens van u. Wij verzamelen metadata via Google Analytics om de bruikbaarheid, veiligheid en prestaties van onze apps te verbeteren.
 • Enquêtes, stemmingen en eventuele andere gegevens die onze Cliënten opvragen en die door u verstrekt worden, oftewel informatie uit de antwoorden die u in enquêtes of elektronische stemmingen geeft, of andere informatie die u in de app, een online dashboard of op de website verstrekt of invoert. Deelname is altijd vrijwillig en u bent niet verplicht gegevens te verstrekken.
 • Gegevens die ontvangen zijn uit andere bronnen, waaronder andere website die wij beheren of andere diensten die wij leveren.
Indien u onze website bezoekt of contact met ons opneemt voor informatie, hulp of technische ondersteuning, verzamelen of vragen wij onder andere de volgende gegevens:

Uw naam.
 • Uw contactgegevens, zoals telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Uw locatie bij benadering (afhankelijk van de instellingen op uw apparaat).
 • Technische gegevens zoals IP-adres, tijdzone, besturingssysteem en -platform en gegevens over uw internetbrowser.
 • Welke van onze producten en/of diensten u gebruikt.
 • Welke pagina's op onze website u hebt bezocht, waar u op geklikt hebt en op welke knoppen u hebt gedrukt (oftewel hoe u op onze site kwam, waar op onze site u bent geweest, hoe u daar kwam en waar u na uw bezoek heen ging).
 • Welke Cliënt van ons u vertegenwoordigt en uw rol binnen die organisatie (bijv. uw functie).
 • Informatie over onze hardware die u in uw bezit hebt of gebruikt en informatie over het mobiele apparaat waarmee u onze online producten en diensten gebruikt.
 • Eventuele technische of diagnostische informatie die wij noodzakelijk achten om een probleem op te lossen dat u met onze producten of diensten ondervindt. 

[terug naar boven]
 

9.  Gegevens delen met derden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens van u aan derden voor marketing-, advertentie- of promotiedoeleinden, tenzij u ons hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of tenzij anders beschreven in dit privacybeleid.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:
 • Onze Cliënten, die ons gevraagd hebben de gegevens namens hen te verzamelen, verwerken of analyseren.
 • Onze partners, subverwerkers of verkopers die uit onze naam werken, die ons IT en ondersteunende diensten leveren om ons te helpen gegevens te beheren en op te slaan, en die dergelijke gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst nodig kunnen hebben die we met hen zijn aangegaan voor onze bedrijfsvoering (bijv. dochterondernemingen onder het beheer van Microsoft, Amazon Web Services, etc.).
 • De bedrijven uit onze groep zoals genoemd in de lijst met bedrijven onder 'Onze bedrijven en websites', die gerelateerde of bijkomstige diensten kunnen leveren.
 • Internationaal erkende juridische of regelgevende instanties. 
Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend in de volgende gevallen:
 • Indien wij van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om een wet, regel of juridisch verzoek na te leven (bijv. met betrekking tot het openbare belang of veiligheid).
 • Indien we een deel van of al onze activa verkopen, overdragen of anderszins delen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop, of in geval van faillissement. Wij streven ernaar u van tevoren op de hoogte te brengen van de overdracht van uw persoonsgegevens aan een opvolgende entiteit.
 • Om een transactie te voltooien of een product of dienst te leveren waar u om gevraagd hebt of toestemming voor hebt gegeven.
 • Om onze producten en diensten veilig te houden.
 • Om de rechten en bezittingen van onszelf, van u en onze Cliënten te beschermen. 
[terug naar boven]


10.  Veiligheid

Wij hebben naar onze mening degelijke, passende en voldoende veiligheidswaarborgen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen. Risicobeoordeling, waaronder de beoordeling van risico's voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, vormt de kern van ons Information Security Management System (ISMS), dat werkt volgens de ISO/IEC 27001-norm. Wij verwachten binnenkort geaccrediteerde certificering te verkrijgen, waarna we dit beleid zullen bijwerken. Zelfs dan hebben we echter nog geen controle over wat er gebeurt tussen uw mobiele apparaat en de perimeter van onze informatie-infrastructuur. U dient zich bewust te zijn van de vele veiligheidsrisico's op cybergebied en passende stappen te nemen om uw eigen gegevens veilig te stellen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schendingen die zich buiten onze controlesfeer voordoen. Wij nemen de privacy en bescherming van uw persoonsgegevens echter uiterst serieus en gebruiken een aantal methoden om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang wanneer de gegevens in ons bezit of beheer zijn. Deze methoden bestaan uit passende fysieke, technische en bestuursmaatregelen om toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld in rust (oftewel tijdens het opslaan) versleuteld, maar ook gedurende overdracht door het gebruik van de nieuwste TLS- en encryptietechnologieën. Toegang tot uw gegevens (bijv. door onze werknemers en Cliënten) is streng beveiligd door een combinatie van beveiligde wachtwoorden, op toestemming gebaseerde gebruikersrollen, bewezen effectieve procedures en multifactor-authentificatie.

Wanneer we u een wachtwoord hebben verstrekt (of u er zelf een hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze website en/of apps, bent u zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van dit wachtwoord. Deel uw wachtwoorden nooit met anderen en gebruik nooit dezelfde wachtwoorden.

Indien de wet dit voorschrijft, zullen wij u of onze Cliënten op de hoogte brengen van een verlies van of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens. Wij zullen meewerken met de betreffende autoriteiten om dergelijke incidenten tijdig te onderzoeken.

[terug naar boven]

11.  Internationale gegevensoverdracht

Wij zijn een internationaal bedrijf met dienstverleners en Cliënten in allerlei verschillende landen. Wij gebruiken opslag- en gegevensverwerkingsoplossingen via de cloud, wat betekent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overdragen en opgeslagen op locaties buiten uw gemeente, provincie of land, waar de privacywetgeving wellicht minder bescherming biedt dan die in uw jurisdictie. Hieronder vallen ook landen buiten de EU en de Verenigde Staten. Onze Cliënten kunnen ook actief zijn in dergelijke landen en kunnen van ons eisen dat wij uw persoonsgegevens aldaar aan hen verstrekken.

Wij nemen maatregelen om te garanderen dat uw persoonsgegevens veilig zijn, ongeacht hun locatie, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Uw aanvaarding van dit Privacybeleid en de toestemming die u geeft, gevolgd door uw verstrekking van persoonsgegevens staat gelijk aan uw instemming met die gegevensoverdracht.

[terug naar boven]

12.  Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Het doeleinde is doorgaans een van de twee redenen als hierboven genoemd onder het kopje 'Onze wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gegevens', namelijk om u te helpen of om onze verplichtingen uit een overeenkomst na te komen. In de meeste gevallen is dit voor de duur van een bijeenkomst, evenement, project of campagne waarvoor onze Cliënt ons gevraagd heeft gegevens van u te verzamelen en verwerken. Wij zijn echter afhankelijk van de instructies van onze Cliënten en zij kunnen ons vragen de gegevens langer te bewaren of eerder te verwijderen. Wij controleren de gegevens die wij in ons bezit hebben regelmatig om te garanderen dat ze nog altijd relevant zijn voor onze vereisten op dat moment en die van onze Cliënten.

Wij hebben een permanent register met anonieme locatie-, demografische en onderzoeksgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om samengestelde consumenteninzichten te produceren en zijn niet herleidbaar tot individuen.

[terug naar boven]

13.  Kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens of andere data over minderjarigen of kinderen. Wij hebben geen controle over wie er contact met ons opneemt en beschikken ook niet over manieren om iemands leeftijd te achterhalen, maar wij doen geen zaken met personen onder de 18 jaar. Indien onze Cliënten (als dataverantwoordelijke) onze producten en diensten gebruiken om gegevens van kinderen te verzamelen of verwerken, dienen ze te voldoen aan de gegevensbeschermingswetgeving die op hen van toepassing is. In deze zeer zeldzame gevallen zijn onze Cliënten verplicht uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke voogd van de kinderen te verkrijgen alvorens gebruik te maken van onze dienst.

[terug naar boven]
 

14.  Uw rechten

Als betrokkene van wie wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, hebt u bepaalde rechten. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@lumiglobal.com of de contactgegevens hieronder gebruiken. Om uw verzoek te kunnen verwerken, zullen wij u vragen twee geldige identiteitsbewijzen te overleggen voor verificatiedoeleinden. Afhankelijk van de redenen waarom wij de gegevens bewaren of verwerken, kan het zijn dat wij u naar onze Cliënt verwijzen die u vertegenwoordigt en waar u toestemming aan hebt gegeven (oftewel als gegevensverwerker zullen wij u naar de gegevensverantwoordelijke moeten doorverwijzen met een dergelijk verzoek).

U hebt de volgende rechten:

 • Het recht op informatie. Als gegevensverantwoordelijke zijn wij verplicht duidelijke en transparante informatie te verstrekken over onze gegevensverwerkingsactiviteiten. Dit doen wij middels dit beleid en eventuele daarmee verband houdende berichten die wij u toezenden. Als gegevensverwerker gaan wij in op verzoeken van de gegevensverantwoordelijke (onze Cliënt) en proberen hier tijdig aan te voldoen.
 • Het recht op inzage. U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Deze zullen wij altijd kosteloos verstrekken. Zodra wij uw identiteit hebben bevestigd en, indien van toepassing, de autoriteit van de derde die het verzoek doet, zullen wij u inzage geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben, evenals het volgende:
  • Om welk soort persoonsgegevens het gaat
  • Het doel van verwerking van de persoonsgegevens
  • Indien van toepassing, aan wie we de gegevens hebben verstrekt
  • De voorgestelde of geplande bewaartermijn voor die gegevens
  • De bron van de persoonsgegevens, indien verkregen via een derde
 • Het recht op rectificatie. Indien u van mening bent dat wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens van u hebben, kunt u gebruikmaken van uw recht de gegevens te corrigeren of aan te vullen. Dit recht kan worden toegepast in combinatie met het recht op beperking van de verwerking (zie hieronder) om ervoor te zorgen dat onjuiste of onvolledige gegevens niet verwerkt worden totdat ze gecorrigeerd zijn.
 • Het recht op verwijdering. Vaak naar verwezen als het 'recht op vergetelheid'. Indien er geen doorslaggevende wettelijke grondslag of gerechtvaardigde reden meer bestaat voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om te verzoeken dat we die gegevens verwijderen. Wij zullen altijd alle redelijke stappen nemen om de verwijdering van uw gegevens te garanderen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht ons te vragen te stoppen uw persoonsgegevens te verwerken. Wij zullen de gegevens opslaan, maar niet verder verwerken. Dit recht is een alternatief voor het recht op vergetelheid. Indien een van de volgende voorwaarden van toepassing is, kunt u uw recht op beperking van de verwerking uitoefenen:
  • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens en wij bevestigen dit
  • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt
  • Wij hoeven de persoonsgegevens niet langer te verwerken, maar de persoonsgegevens zijn vereist als onderdeel van een wettelijke procedure (bijv. het aanhangig maken, uitvoeren of verdedigen van een juridische claim)
  • U hebt uw recht van bezwaar uitgeoefend en verwerking is beperkt in afwachting van een beslissing over de status van die verwerking
 • Het recht op dataportabiliteit. U kunt verzoeken persoonsgegevens die wij van u hebben over te dragen aan u, een andere verantwoordelijke, verwerker of derde. Wij dienen de gegevens op een gangbare manier en in machineleesbare vorm aan te leveren. Dit recht is alleen van toepassing wanneer onze wettelijke grondslag voor de verwerking toestemming is of de uitvoering van een overeenkomst.
 • Het recht van bezwaar. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens. Dit is van toepassing wanneer de verwerking:
  • Gebaseerd is op uw gerechtvaardigde belangen (of die van een derde)
  • Dient voor rechtstreekse marketing
  • Dient voor onderzoeksdoeleinden (wetenschappelijk, historisch of statistisch)

Gebaseerd is op de uitvoering van een publiekrechtelijke taak of een gerechtvaardigd belang

[terug naar boven]
 

15.  Onze contactgegevens

Indien u vragen, opmerkingen of twijfels hebt over dit beleid of hoe wij uw gegevens behandelen en verwerken, stuur dan een e-mail naar privacy@lumiglobal.com.
 
Of neem contact op met ons hoofdkantoor via het volgende postadres of telefoonnummer:
 
Lumi Holdings Ltd.
Bohunt Manor
Portsmouth Road
Liphook
Hampshire
GU30 7DL
Verenigd Koninkrijk
 
Tel: +44 (0)3300 583 952

Onze openingstijden in het Verenigd Koninkrijk zijn 9.00 – 17.30 uur, maandag tot vrijdag.

Indien Engels niet uw moedertaal is, kunt u de contactpagina op onze website raadplegen voor het telefoonnummer en postadres van onze lokale vestigingen.

[terug naar boven]
 

16.  Klachten

Indien u een klacht wilt indienen of eventuele bezwaren met ons wilt bespreken, horen wij graag van u via bovenstaande contactgegevens. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Mocht u niet tevreden zijn over hoe wij uw gegevens behandelen of hebben behandeld, of over eventuele eerdere klachten die u bij ons gemeld hebt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de toezichthoudende autoriteit in uw land. Zoals hierboven vermeld is ons hoofdkantoor gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, waar de Information Commissioner’s Office (ICO) de toezichthoudende autoriteit is voor gegevensbescherming (https://ico.org.uk/).

[terug naar boven]
 

Ons cookiesbeleid

Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies om u van andere gebruikers van onze website te onderscheiden. Dit helpt ons u een goede ervaring te kunnen bieden wanneer u op onze website rondsurft en geeft ons de kans onze site te verbeteren. Door op onze site te blijven surfen, stemt u in met ons gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we op uw browser of de harde schijf van uw computer opslaan, indien u hiermee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Ze bevatten bijvoorbeeld cookies waardoor u op beveiligde gedeelten van onze website kunt inloggen, een winkelwagentje kunt gebruiken of gebruik kunt maken van e-factureringsdiensten.
 • Analytische cookies/prestatiecookies. Deze stellen ons in staat het aantal bezoekers te tellen en te zien hoe bezoekers over onze website surfen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.
 • Functionele cookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Zo kunnen wij onze content personaliseren voor u, u begroeten met uw naam en uw voorkeuren onthouden (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of land).
 • Targetingcookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze website en de advertenties hierop beter af te stemmen op uw interesses. Wij kunnen deze informatie ook met derden delen voor dit doeleinde.
In onderstaande tabel vindt u meer informatie over de individuele cookies die we gebruiken en de doelen die ze dienen:
Cookie Purpose More Information
__distillery Strikt noodzakelijk Dit cookie wordt gebruikt door onze videospeler om te onthouden waar u zich bevindt in een video, zodat u wanneer het afspelen wordt onderbroken (bijvoorbeeld door verlies van uw internetverbinding) rechtstreeks terug kunt keren naar waar u gebleven was.
__smToken Strikt noodzakelijk Gebruikt door derde om inloggebruik te identificeren
__ga (Google Analytics) Analyse/prestaties/targeting Gebruikt om gebruikers te onderscheiden
__gat (Google Analytics) Analyse/prestaties/targeting Gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen
lumi_region Strikt noodzakelijk Gebruikt om het land van de gebruiker te onthouden
pll_language Strikt noodzakelijk Gebruikt om de taal van de gebruiker te onthouden
visitor_id<number> Strikt noodzakelijk Gebruikt door Hubspot om gebruikers te onderscheiden

 

Derden, zoals advertentienetwerken en leveranciers van externe diensten als webverkeeranalyse, kunnen ook cookies gebruiken, waar wij geen controle over hebben. Deze cookies zijn waarschijnlijk analytische cookies/prestatiecookies of targetingcookies.

U kunt cookies blokkeren in de instellingen van uw browser, waar u alle of bepaalde cookies kunt weigeren. Indien u echter in uw browser instelt om alle cookies te blokkeren (waaronder essentiële cookies) hebt u mogelijk geen toegang meer tot (bepaalde delen van) onze website.

U kunt cookies blokkeren in de instellingen van uw browser, waar u alle of bepaalde cookies kunt weigeren. Indien u echter in uw browser instelt om alle cookies te blokkeren (waaronder essentiële cookies) hebt u mogelijk geen toegang meer tot (bepaalde delen van) onze website.

Updates, technologieën, privacywetten en onze manier van zakendoen veranderen - en ook uw rechten en verwachtingen. Om ervoor te zorgen dat we de laatste updates hebben, passen wij ons privacybeleid. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, publiceren we altijd de bijgewerkte versies op onze website.

[terug naar boven]