Lumi en Proxymity realiseren samen succesvolle pilot in België

Lumi heeft de succesvolle afronding bekendgemaakt van de bijzondere algemene vergadering van de Elia Group op 8 november 2019, een pilot die het resultaat was van een samenwerking tussen Lumi en het door Citi ontwikkelde ProxymitySM-platform. Dankzij deze samenwerking kon tijdens de vergadering gebruik worden gemaakt van voorzieningen als een transparante stemprocedure over de gehele bewaarnemingsketen en bevestiging van de stemmen na de vergadering.

Doordat investeerders toegang hadden tot het Proxymity-platform, was het voor hen mogelijk om te stemmen tot aan de marktdeadline en kon Elia, zodra de investeerders hun stemmen hadden uitgebracht, in real time beschikken over bevestiging daarvan. Vervolgens zijn deze stemmen naadloos in het Lumi-platform geïntegreerd voor de live vergadering, waarbij de volmachtstemmen direct met de stemmen in de zaal konden worden gecombineerd voor een accurate uitslag.

Na sluiting van de stemming werden de resultaten in hun geheel teruggezonden via het Proxymity-platform om de lus te sluiten, zodat zowel de emittent als de institutionele investeerders direct over bevestiging van de stemmen konden beschikken. Dit is een van de functies waardoor gebruikers kunnen voldoen aan de herziene Shareholder Rights Directive, ook bekend als SRD II, die in september 2020 van kracht wordt op alle Europese markten. De SRD II zal van toepassing zijn op emittenten, investeerders en bemiddelaars en pleit voor het gebruik van technologie om de naleving te ondersteunen. Daarbij kunnen toekomstgerichte platforms zoals Lumi en Proxymity een essentiële ondersteunende rol spelen voor bedrijven in de bewaarnemingsketen.

“Het was geweldig om de voordelen te ervaren van een geautomatiseerd platform voor de verwerking van de stemmen die werden uitgebracht door investeerders en aandeelhouders. Die luxe hadden we eerder niet”, aldus Elia.

“Nu Proxymity steeds vaker wordt gebruikt, kunnen we steeds meer emittenten en investeerders met dit platform steunen en gebruikers alles bieden wat zij nodig hebben voor een eenvoudigere, snellere en transparantere methode om te stemmen bij volmacht”, vertelt Dean Little, medeoprichter van het ProxymitySM-platform bij Citi. “Wij kijken uit naar onze verdere samenwerking met Lumi en andere belangrijke stakeholders binnen het ecosysteem voor volmachtstemmen om nog meer efficiëntie te realiseren en meer markten naar het platform te brengen.”

“Het zijn spannende tijden. Er komen verschillende trends samen waardoor het voor bedrijven en hun eigenaars veel makkelijker wordt om te communiceren en beslissingen te nemen. Het belangrijkste is om zoveel mogelijk van de processen voor, tijdens en na de AVA te digitaliseren”, aldus Richard Taylor, CEO van Lumi. “Dankzij onze directe samenwerking met Proxymity kunnen we tijdens de live vergadering doorbouwen op ons bestaande platform voor digitaal stemmen en een completere, meer geïntegreerde en transparantere ervaring bieden waarvan zowel beursgenoteerde bedrijven als hun aandeelhouders profiteren.”